logo

23
июль
2014

К 250-летию института Пандито Хамбо Лам России

15-18 сентября 2014 г.

15–18 сентября 2014 г. состоится научно-практическая конференция «К 250-летию института Пандито Хамбо Лам России», посвященная основанию института Глав буддийской конфессии императрицей Екатериной II, законодательно утвердившей буддизм в качестве одной из традиционных религий России.

06
июнь
2014

Б.Я.Владимирцов – выдающийся монголовед XX века

6-8 октября 2014 г.

6-8 октября 2014 года состоится Международная конференция «Б.Я. Владимирцов – выдающийся монголовед XX века», посвященная 130-летию со дня рождения Бориса Яковлевича Владимирцова (1884-1931), монголоведа-востоковеда широкого круга научных интересов, академика АН СССР, профессора, основоположника российского классического монголоведения.

20
мая
2014

Mongol Law: New Questions and New Approaches

Kyoto, 26-27 February 2015

There has recently been a proliferation of studies on the subject of Mongol law, both historical and modern, in various fields and interdisciplinary areas of scholarship. Progress in the historical study of Mongol law has been greatly boosted by the increasing possibility of making wider use of Mongolian archival documents, some of which have been published in printed form. Moreover, certain emerging socio-political factors such as land privatization and mining development in Mongolia have also stimulated academic interests in the Mongol law and Mongolian society.

18
мая
2014

Conference to celebrate the 130th anniversary of the Dilowa Khutughtu

New York, October 11, 2014

The Mongolia Society and the Mongolian Heritage Foundation of New York are organizing a one-day conference to celebrate the 130th anniversary of the Dilowa Khutughtu, on Saturday, October 11, 2014, at the Mongolian Mission to the United Nations in New York City.

15
мая
2014

Монгол нэр томьёо судлал-90: онол, арга зүй, хэрэглээ

17-18 октября 2014 г.

Монгол нэр томьёог тогтолцоотой бүрэлдүүлж эхэлснээс хойш 90 жил өнгөрч, нэр томьёоны багагүй сан хөмрөг, нэр томьёог оноон, тогтоох онол арга зүйн бэлтгэл зохих түвшинд хүрчээ. Шинээр орж ирсэн нэр томьёог оноох, орчуулах, хэвшүүлэх асуудал цаг ямагт тулгарч байдаг тул эдгээрийг тойрсон онолын болоод арга зүйн, техник технологийн дэвшлийг тусгасан шинэ шинэ асуудлууд урган гарсаар байна. Энэ зорилгыг хангах үүднээс «Монгол нэр томьёо судлал-90» сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2014 оны 10 сарын 17-18-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн сектор бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.