logo

Серен П.С.
Монголын тувачуудын ёс заншил

Улаанбаатар, 2004. – 46 x.

 

Энэхүү номонд Монголын тувачуудын ёс заншлуудын дотроос зөвхөн хүний эхийн хэвлийд үүсэн бойжиж, гэрэлт хорвоод хүн болж төрөх, хурим найраа хийх, насан өөд болсны дараа гашуудлын үйлдэл хийх зэрэг хүний амьдралын эхнээс эцсийн үйл явдлыг тайлбарлан үзүүлэхийг хичээсэн болно.

English

Seren P.S. Rituals of Tuvans of Mongolia. – Ulaanbaatar, 2004. – 46 p.

The book contains summary in English (p. 45).