logo

25
апр
2019

Монгол хэлтэн ард түмний нэр томьёог жигдлэх, нэгдсэн сан үүсгэх асуудал

15-18 августа 2019 г.

Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл зохиолын хүрээлэнгээс “Монгол хэлтэн ард түмний нэр томьёог жигдлэх, нэгдсэн сан үүсгэх асуудал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2019 оны 8-р сарын 15-аас 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

18
март
2019

Ancient Cultures of Mongolia, Transbaikal Siberia and Northern China

2019 October 19th to 22nd

The 10th International Research Conference on “Ancient Cultures of Mongolia, Transbaikal Siberia and Northern China” will take place from October 19th to 22nd2019, in Beijing City, China. It will be hosted by the Archaeology of Northern Ethnicity Research Institute at Renmin University of China. The International Research Conference on “Ancient Cultures of Mongolia, Transbaikal Siberia and Northern China” is organized yearly by one among the numerous research institutes and universities from Mongolia, Russia and China who engage in exchanges on ancient cultures, human groups, environments of the Eurasian steppes and the Northern China region in order to develop international scientific collaboration on this domain of archaeological research.

04
март
2019

Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

10 мая 2019 г.

ШУТИС-ийн ГХС-ийн Ази судлалын тэнхим, МУИС-ийн ШУС-ийн Ази судлалын тэнхим, МУБИС-ийн НХУС-ийн Дорно дахины хэлний тэнхим 2019 оны 05-р сарын 10-ны 09.00 цагт ШУТИС-ийн номын сангийн 604 тоотод Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (International conference on Asian Studies ICAS-2019) зохион байгуулна. Ази болон Ойрхи Дорнод судлалын чиглэлээр өнөөгийн тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэх, сургалт, судалгаа явуулж буй гадаад, дотоодын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багш, судлаач, эрдэмтдийн сүүлийн үеийн судалгаа шинжилгээний ажлыг үр дүнтэй танилцах, санал бодол солилцох, харилцан шинэ мэдээлэл хүлээн авах болон түгээхэд уг хурлыг зорилго оршино.

25
фев
2019

Mongolian Social Linguistics Studies

19 мая 2019 г.

Showa Womens University, Tokyo, Japan invites to take part in conference “Mongolian Social Linguistics Studies” on 19th May, 2019. Abstract deadline: 11th March 2019. All submitted abstracts will undergo a blind review. An abstract between 200-300 words, clearly summarizing the argument, should be submitted before the deadline.

16
фев
2019

Монголы: традиционная культура и современность-2

11-13 сентября 2019 г.

Центр типологии и семиотики фольклора (Российский государственный гуманитарный университет, Москва) совместно с Институтом классического востоковедения и античности (Высшая школа экономики, Москва) и Институтом монголоведения (Национальный университет Монголии, Улан-Батор) рады сообщить о проведении второй международной междисциплинарной конференции «Монголы: традиционная культура и современность». Мы надеемся, что данная конференция станет регулярным мероприятием, объединяющим международных исследователей, специалистов в различных областях монгольской культуры.